รับถ่ายภาพรับปริญญา

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญาคุณ Boe จุฬา

ตัวอย่างภาพงานรับปริญญาคุณ Boe จุฬา 2559

ถ่ายภาพรับปริญญา 085 140 4942
line: akeyukong
ake.yukong@gmail.com
www.akizio.com/photographer

ตัวอย่างถ่ายรับปริญญา สวนอัมพร

ตัวอย่างงานถ่ายรับปริญญา สวนอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Aug 2016

Commercement photography at Amphorn Park

ถ่ายภาพรับปริญญา 085 140 4942
line: akeyukong
ake.yukong@gmail.com
www.akizio.com/photographer