งานถ่ายภาพรับปริญญา คุณปุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับถ่ายภาพรับปริญญา

คุณ Pui DRU
คุณปุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หอประชุมกองทัพเรือ
01 ส.ค. 2557

ติดต่องาน | ช่างภาพ เอก 085 1404942
ake.yukong@gmail.com

AKE_8813

AKE_8918 AKE_8945 AKE_8951 AKE_8984

AKE_9022 AKE_9042

Advertisements